Aktualności

List informacyjny nr 6: Warsztat dla mieszkańców i partnerów

Prawie 20 osób wzięło udział w kameralnym spotkaniu, podczas którego zaproszeni goście rozważali zalety i wady proponowanych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni przylegającej do apartamentowca przy ul. Grochowskiej, a należącej do kolejnych etapów rewitalizacji Ogrodów Polsko-Niemieckich. Autorka koncepcji rewitalizacji Izabela Małachowska-Coqui jako możliwości zagospodarowania tego miejsca przedstawiła ogród spolecznościowy, ogród sensoryczny lub dziki sad. Jednoznaczną przewagę wśród zgromadzonych uzyskał ogród sensoryczny jako miejsce spokojnego wspólnego odpoczynku dla młodszych i starszych użytkowników Ogrodów. Ewentualnie można połączyć ten pomysł z założeniem dzikiego sadu owocowego – jako wspólnego dla Polaków i Niemców elementu cennego krajobrazu.

Dr Andrzej Kołodziejczyk z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego scharakteryzował bezpośrednie sąsiedztwo Ogrodów – Jeziorko Kamionkowskie – także w porównaniu do innych zbiorników wodnych znajdujących się na terenie Parku Skaryszewskiego, w tym rośliny wodne – grążel żółty na początku lata pokryje aż 60% powierzchni Jeziorka. Szczególnym zainteresowaniem uczonego cieszyła się makrofauna bezkręgowa. Opisał także żyjące tu ryby, płazy i gady, ptaki wodne oraz ssaki wodne i związane z wodą.

Z przyczyn niezależnych od organizatorów warsztat został przeniesiony z Teatru Powszechnego do Centrum Konferencyjnego Zielna FWPN.

 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera,
aby dowiadywać się o nowych wydarzeniach i nie tylko!